ETIKA PENDENGAR

ETIKA PENDENGAR  
Menampakkan sikap khusyuk, mengamalkan sikap sopan santun, lapang dada dan berbaik sangka, meyakini apa yang diterimanya, menjaga sikap untuk diam (tenang), jangan terlalu siring gelisah, berkosentrasi dan meninggalkan berbagai prasangka kepada orang lain. 

Di Kutib Dari : 
Imam Ghazali
Kaidah-Kaidah Sufi
Keluar Dari Kemelut Tipu Daya