ETIKA MASUK MASJID

ETIKA MASUK MASJID 
  Dimualai dengan kaki kanan, menghilangkan kotoran yang menempel disandal, menyebut nama Allah, mengucapkan salam kepada orang yang hadir, bila tiada orang di dalamnya maka cukup mengucapkan salam untuk dii sendiri, mohon kepada Allah agar dirinya dibukakan pintu rahmat-Nya, duduk mengghadap kiblat, selalu waspada, dilarang berkata-kata berlebihan, menjauhkan diri dari orang yang senag memaki, tidak mengeluarkan suara keras, dilarang menghunus pedang dan memegangi ujungnya di dalam masjid, dilarang berbuat apapun kecuali ibadat. Dilarang mengucapkan kata-kata yang tak berhuna, dilarang berdebat, tidak berjual beli dan berhubungan suami istri. Jika keluar mulai dengan langkah kaki kiri, mohon kepada Allah agar dilimpahi anugerah-Nya.


Di Kutib Dari : 
Imam Ghazali
Kaidah-Kaidah Sufi